آزمایشگاه آموزشی کنترل فرایندها

آزمایشگاه آموزشی کنترل فرایندها

آزمایشگاه کنترل فرایندها آموزشی هدف از این آزمایشگاه آشنایی عملی دانشجویان با ابزار و تجهیزات کنترلی و کاربرد آموخته های آنها از درس کنترل فرایندها است در این آزمایشگاه کنترل ۴ کمیت مهم در مهندسی شیمی (دما ،جریان ، فشار و ارتفاع ) به صورت مدار باز و مدار بسته مورد بررسی کامل قرار میگیرد و عملکرد کامل هریک از انواع کنترلرهای تناسبی ، تناسبی انتگرالی و تناسبی انتگرالی مشتقی مورد بررسی کامل قرار میگیرد .  مشاهده بیشتر

معرفی آزمایشگاه آموزشی کنترل فرایندها

هدف از این آزمایشگاه آشنایی عملی دانشجویان با ابزار و تجهیزات کنترلی و کاربرد آموخته های آنها از درس کنترل فرایندها است در این آزمایشگاه کنترل ۴ کمیت مهم در مهندسی شیمی (دما ،جریان ، فشار و ارتفاع ) به صورت مدار باز و مدار بسته مورد بررسی کامل قرار میگیرد و عملکرد کامل هریک از انواع کنترلرهای تناسبی ، تناسبی انتگرالی و تناسبی انتگرالی مشتقی مورد بررسی کامل قرار میگیرد .

دکتر وحید گرشاسبی ، سرپرست

آزمایشگاه
دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، دانشگاه علم و صنعت ایران

امکانات و تجهیزات آزمایشگاه کنترل فرایندها

دستگاه مخازن همزده

دستگاه مخازن همزده

هدف از این آزمایش بررسی و کنترل مخازن همزده و پارامترهای موثر بر آن در حالت مدار باز و بسته میباشد.

دستگاه کنترل ارتفاع

دستگاه کنترل ارتفاع

هدف از این آزمایش بررسی سطح و ارتفاع سیال و کنترل پارامترهای موثر بر ارتفاع سیال در یک مخزن در حالت مدار باز و بسته میباشد.

دستگاه کنترل جریان

دستگاه کنترل جریان

هدف از این آزمایش بررسی جریان و کنترل پارامترهای موثر بر جریان در حالت مدار باز و بسته میباشد.

دستگاه کنترل دما

دستگاه کنترل دما

هدف از این آزمایش بررسی و کنترل دما و پارامترهای موثر بر دما در حالت مدار باز و بسته میباشد.

دستگاه کنترل فشار

دستگاه کنترل فشار

هدف از این آزمایش بررسی فشار و کنترل پارامترهای موثر بر فشار در حالت مدار باز و بسته میباشد.

ارتباط با آزمایشگاه آموزشی کنترل فرایندها

 تلفن: (۹۸۲۱+)
ایمیل:  A [AT] iust.ac.ir
نشانی: تهران، نارمک، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز، آزمایشگاه
keyboard_arrow_up